เนื้อเพลง ฝาก – Q

เพลง : ฝาก

ศิลปิน : Q

เนื้อเพลง :

มองดูทะเลที่กว้างใหญ่

มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า

ลึกเกินหยั่งสุดปลายตา

มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่

มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่างสูงเกินใฝ่

จะมีสักคนบ้างไหมเข้าใจเราให้ชีวิตฉันมีหวังอีกที

มองดูดวงดาวมีแสงส่องมีเมฆประครองเคล้าคลออยู่

มิเคยห่าง จากกันไป

มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้าทำไมตัวเราไร้เคียงคู่

เฝ้ารออยู่ แต่เธอคนนั้นอยู่ไหน

ฟากฟ้าใดโปรดให้ใจฉันมีรักอีกที

อยากเพียงขอใครคนนึงได้ซึ้งรักที่มีวอนสาย

ทางนที ส่งให้คนดีที่แสนไกล

ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ให้เธอรู้วานลม

ช่วยเป่าฝากกับคน

ที่ฉันเดินผ่านพาความรักไปหาเธอช่วยฉันที

ก็เธอคนนั้นอยู่ไหนฟากฟ้าใดโปรดให้ใจฉันมีรักอีกที

อยากเพียงขอใครคนนึง

ได้ซึ้งรักที่มีวอนสายทางนทีส่งให้คนดีที่แสนไกล

ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ให้เธอรู้วานลม

ช่วยเป่าฝากกับคน

ที่ฉันเดินผ่านพาความรักไปหาเธอช่วยฉันที

(อยากเพียงขอใครคนนึงได้ซึ้งรักที่มีวอนสายทางนที

ส่งให้คนดีที่แสนไกล

ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ให้เธอรู้วานลม

ช่วยเป่าฝากกับคน

ที่ฉันเดินผ่านพาความรักไปหาเธอช่วยฉันที)

Be the first to like.
loading...