เนื้อเพลง My Superstar Golf Mike

I don’t really know where you are Are u in your car? In your room ? I just wanna be there
for you Oh BABY! แต่ไม่รู้เธออยู่ที่ใด ทําอะไร ไปกับใคร ฉันอยากจะรู้ แต่ มันยากจะไคว่คว้า

* และฉันก็รู้ว่าเอื้อมไม่ถึง เพราะเธอนั้นมีผู้คนรอบกาย แต่ใจไม่เปลี่ยนแปลง และตัวเรานั้นก็ห่างกัน
ไกล แต่ยังไงใจเรายังอยู่ใกล้กัน ไม่ไปไหน ให้เธอที่หนึ่งในใจฉันเพียงคนเดียว เธอจะรู้ไหม
อยากให้รู้ อยากให้รู้ อยากให้รู้ว่ารักเธอ ขอให้ช่วยเซ็นคำว่ารักกลางใจ อยากมีเจ้าของ
อยากให้รู้ อยากให้รู้ เธอคือ MY SUPER STAR
เธอคือคนที่ฉันเฝ้ามองหา เธอจะเห็นหรือเปล่า รู้หรือเปล่า That u make me smile Every minutes of
everyday และหัวใจของฉันมันเต้นเป็นจังหวะดังว่า.. รักเธอที่สุดเลย รักเธอที่สุดเลย
( * )
My Super Star Where ever You Go I Will Be Where You Are My Super Star Where ever You
Go I Will Be Where You Are My Super Star Where ever You Go I Will Be Where You Are
ให้เธอที่หนึ่งในใจฉันเพียงคนเดียว เธอจะรู้ไหม อยากให้รู้ อยากให้รู้ อยากให้รู้ว่า รักเธอ
ขอให้ช่วยเซ็นคำว่ารักกลางใจ อยากมีเจ้าของ อยากให้รู้ อยากให้รู้ YOU MY SUPER STAR
เธอที่หนึ่งในใจฉันเพียงคนเดียว เธอจะรู้ไหม อยากให้รู้ อยากให้รู้ อยากให้รู้ว่า รักเธอ ขอให้ช่วยเซ็นคำว่ารักกลางใจ อยากมีเจ้าของ อยากให้รู้ อยากให้รู้ YOU MY SUPER STAR

Be the first to like.
loading...