เนื้อเพลง รอยต่อ Scrubb อัลบั้ม KID

บนรอยต่อมีรอยแผล จากที่วันที่แพ้ ล้มลงหมดกำลัง

บางเกินกว่าจะทานไหว หากเธอไม่พร้อม จะรับมันจากนี้

        * เกินคำอธิบายเราต่างตัดสินใจแล้ว แค่เรานั้นนึกถึงวันที่มี

               ** สิ่งดีๆที่ผูกพัน ทุกวันที่เราอยู่  ต่างก็รู้แค่เวลาที่เราห่าง

               ต่อเติมวันที่ผ่านมา ทุกรอยที่เราต่าง ในความหมายลึกเกินคำอธิบาย

มีเพียงสิ่งที่เรานั้น ต่างก็มองเห็น สีที่ต่างกัน

บางเกินกว่าจะทานไหว หยุดรอให้พ้นไป และสุดท้ายก็ต้องกลับมาเจอ

( * , ** )

แค่เพียงความรู้สึก สับสนเมื่อเราห่างกัน และเราต่างรู้

( ** )

Be the first to like.
loading...