เนื้อเพลง ลืมไม่ลง แหวน ฐิติมา

บอกใจให้ลืม ลืมความเจ็บช้ำวันเก่า ให้ลืมครั้งเรายังเคยรักกัน บอกใจให้ลืม ให้ลืมว่ารักเธอมั่น
แต่ใจไหวหวั่นจำเธอขึ้นใจ ข่มใจเท่าไรทำไมไม่ลืมไม่เลือน จิตยังย้ำเตือนถึงวันชิดใกล้
จดจำแม้วันที่เราแรกรักฝันใฝ่ จวบจนสุดท้ายที่พรากจากเธอ
* เลือนรางแต่กลับชัดทุกทีที่จำ จำแล้วช้ำจำว่าหัวใจไม่อยากจากเธอ แต่ก็จากกันไปแล้ว
นานแล้วนี่เธอ แล้วทำไมต้องจำไว้
** แปลกจริงหัวใจนี่มันก็ใจฉันเอง สั่งใจฉันเองยังทำไม่ได้ ปล่อยใจให้จำ เพราะมันสุดห้ามใจได้
หากตายเมื่อไรคงลืมได้เอง
( * )
( ** )

Be the first to like.
loading...