เนื้อเพลง รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

ฉันก็รู้ต้องเป็นอย่างนี้ ตอนสุดท้ายจะต้องลงเอยแบบนี้
ก็ยังมารักเธอทั้งรู้ดี ว่าเธอนั้นมีเจ้าของอยู่ทั้งคน
เขาก็รักเธอมากอย่างนั้น จะให้ฉันไม่คิดมากได้อย่างไร
ไม่น่ามาพบเธอให้เรื่องใหญ่ จนมันเกินจะถอนใจฉันและเธอ
รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ไม่ว่าจะอย่างไหนมันก็เจ็บ
เธอไม่ต้องให้ความหวัง จะให้ฉันหวังไปทำไม
เรามาพูดความจริงกันไหม จะยังไงเธอนั้นไม่เลิกกับเขา
เมื่อมองไม่เห็นทางเรื่องของเรา หยุดมันไว้ตรงนี้เลยจะดีกว่า
รักก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ ไม่ว่าจะอย่างไหนมันก็เจ็บ
เธอไม่ต้องให้ความหวัง จะให้ฉันหวังไปทำไม
เรามาพูดความจริงกันไหม จะยังไงเธอนั้นไม่เลิกกับเขา
เมื่อมองไม่เห็นทางเรื่องของเรา หยุดมันไว้ตรงนี้เลยจะดีกว่า
เมื่อมองไม่เห็นทางจะเป็นได้ อยู่คนเดียวไม่รักใคร จะดีกว่า

Be the first to like.
loading...