เนื้อเพลง ยังหวัง เรนโบว์

อาจเสียใจอีกนานฉันคงยอมง่ายดาย
 เห็นเธอดีกว่าใคร ยังหวังแม้ห่างไกล
* ฉันก็เหมือนเดิม เป็นอย่างนี้  แม้รู้ดีทุกอย่าง  
 รู้ว่าแสนไกล หมดหนทาง ไกลกันราวฟ้ากับดิน
** ไม่มีหวังแต่ยังหวัง ทั้งทั้งต้องผิดหวัง จะยอมรับเธอคนเดียว
เปรียบไว้เป็นแค่ดิน ช้ำจนชินหัวใจ หลงรอคอยต่อไปวันฟ้ามาใกล้ดิน
( * / ** )
( * / ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...