เนื้อเพลง สวยในซอย Royal Sprites

    *สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด    
สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย  สวยในซอย สวยในซอย
สวยที่สุด    สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย
น่ารักงามนักแม่เอ๋ย โปรดเผยยิ้มมาให้หน่อย
จิ้มลิ้มพริ้มเพราปานว่า เธอเป็นนางฟ้าประจำซอย
น่าเคล้าเคียงข้างแม่คุณ ตักอุ่นๆ น่าหนุนสำออย
( * )
        ***ตรอกไหน ซอยไหนแม่เอ๋ย
ที่เคยเห็นมายังด้อย ช่างสวยงามไปทุกสิ่ง
เธอเป็นยอดหญิงประจำซอย น่าชิดน่าชื่นบังอร
แก้มอ่อนๆ น่าหอมเนื้อกลอย
( * )
( * / ** / * / * )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...