เนื้อเพลง น่าอาย Royal Sprites

เรื่องมันช่างน่าอาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อา
อะ อ๊ะ อ่ะ อาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อา
ใครเป็นคนมาแอบร้องเพลง (ฉันร้องเพลง) ฉันอยากจะรู้
 (ให้เธอรู้) เธอเป็นใครไยมาร้องเพลง
คงจะสวยน่าดู อู ฮู อู ฮู อู ฮู อี   ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อา
 อะ อ๊ะ อะ อาย น่าอาย อี ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ
* (หลงรักเธอแทบตาย) โอ้ะ โฮ โอ่ เฮะ (รักฉันเลยต้องอาย) โอ้ะ โฮ โอ่ เฮะ
(หลงรักเธอแทบตาย) อาย…ไม่รักกับฉันเธอรักใคร อ๊ะ อะ อะ อาย
อาย…ไม่รักกับฉันเธอรักใคร (อ๊ะ อะ อะ อาย) เธอเป็นใครไยฉันไม่เห็น หรือเป็นแต่ลมลวง
เพลงฝากรักลอยมาจากบนสรวง คงลวงฉันให้วอดวาย
** น่าอาย น่าอาย ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อาย ยา ยา ยา ยา ยา อ๊ะ อาย
มีคนมาแอบฟังฉันร้องเพลง (ฉันร้องเพลง) มันแสนจะน่าอาย (น่าจะอาย)
แทนดวงใจฉันคือเสียงเพลง (คือเสียงเพลง) แต่ไม่รู้เพลงอะไร
( ** / * )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...