เนื้อเพลง ขอความสุขคืนกลับมา รวมศิลปินไทย

เราเคยมีรอยยิ้ม ยิ้มให้กัน ยังจำได้ไหม เจอคนไทยที่ไหน
ก็ยิ้มให้กัน เราเคยมีน้ำใจ บ้านเราเหมือนเมือง
ในฝัน อยู่ตรงไหนสุขใจทั้งนั้น บ้านคนไทย      
จนไม่นานมานี้ เหมือนมีลมแห่งความขัดแย้ง
คอยพัดความแห้งแล้ง เข้ากลางใจ    ลมยังคงพัดพา
ความสุขและความสดใส กับรอยยิ้มจากใจคนไทย
ไม่มีเหลือ
* ขอความสุข ของเราจงคืนกลับมา  ขอความสุข
รอยยิ้มที่เคยเหลือเฟือ คืนน้ำใจที่แน่นหนัก
คืนความรักที่จุนเจือกลับมาเป็น เมืองไทยสงบดังเดิม ลองมองดูดอกไม้ หลายพงศ์พันธุ์
ตระการต่างสี  ในสวนเดียวกันนี้ คละเคล้าไป มันจึงดูงดงาม เพราะความที่ต่างความหมาย
ต่างก็สวยแตกต่างกันไป ไม่เดียดฉันท์
( * )
เรายังมีหนทาง ถ้าเราต่างยังมีน้ำใจ ยังคงไม่สาย หากเริ่มวันนี้  เราจะผ่านเรื่องราว ที่มันบาดใจ ไปด้วยดี
ยังมีความหวัง กลับมาสดใส  ขอความสุข ของเราจงคืนกลับมา (คืนกลับมา) ขอความสุข รอยยิ้ม
ที่เคยเหลือเฟือ คืนน้ำใจที่ แน่นหนัก คืนความรัก ที่จุนเจือ   กลับมาเป็น เมืองไทย สงบดังเดิม
** ขอความสุข ของเราจงคืนกลับมา (คืนกลับมา) ขอความสุข รอยยิ้มที่เคยเหลือเฟือ
    คืนน้ำใจที่แน่นหนัก คืนความรักที่จุนเจือ  กลับมาเป็น เมืองไทย สงบดังเดิม
( ** / **)
กลับมาเป็น เมืองไทยสงบดังเดิม กลับมาเป็น เมืองไทยสงบ ดังเดิมxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...