เนื้อเพลง กล้าได้กล้าเสีย มะลิลา บราซิลเลี่ยน

 (เสียแล้วแล้วกันไป กล้า ได้ต้องกล้าเสีย)
* เสียแล้วแล้วกันไป เสียแล้วหาเอาใหม่ (กลัวทำไมถ้าต้องเสีย) เสียแล้วหาไม่ยาก
ช้ำแล้วไม่ลำบาก (ทำหัวใจให้เท่าเดิม) กลืนคงกลืนไม่เข้า คายคงคายไม่ออก(มัวอมอมเก็บเอาไว้)
เขาทิ้งทิ้งเราไป ทิ้งเขาหาเอาใหม่ (ง้อทำไมคนใจเค็ม)
** (ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย เสียไปง่ายดาย กล้าได้กล้าเสีย)
ของมันนอกกาย ได้มาง่ายดาย เสียไปง่ายดาย กล้าได้ต้องกล้าเสีย
(เสียแล้วแล้วกันไป กล้าได้ต้องกล้าเสีย)
(*/**)
(เสียแล้วแล้วกันไป กล้าได้ต้องกล้าเสีย)
(เสียแล้วแล้วกันไป กล้าได้ต้องกล้าเสีย)
(เสียแล้วแล้วกันไป กล้าได้ต้องกล้าเสีย)
(เสียแล้วแล้วกันไป กล้าได้ต้องกล้าเสีย)xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...