เนื้อเพลง รวมดวงใจปลูกไทยเขียว เสก Loso

น้ำ คู่กับป่า ฟ้า คู่กับนก เหนือ ใต้ออกตก  เรา สัมพันธ์กัน
     * กวางน้อย เดินเล่นหญ้า ฝูงปลา แหวกว่ายในลำธาร
    ภาพนี้ อยากเก็บไว้นาน ๆ  มาสร้างฝัน กับฉันนะเธอ

          ** เรามารวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ  แด่องค์พระราชา,พระราชินี
          984 ล้านต้น ให้ไทยเขียวภายใน 3 ปี   เกิดชาตินี้ ขอทดแทนคุณ  แผ่นดินไทยxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...