เนื้อเพลง รู้สึกผิด Lemon Soup

ใครสักคนที่เคยพบ คนที่เคยให้ความหมาย และเวลาก็ทำ ให้ฉันลบไป

 

โดยที่ใครไม่เคยรู้ วันที่เราจากกันนั้น ชีวิตเธอได้เปลี่ยน เพราะเพียงแค่ตัวฉัน

 

        * (ได้)(และ)ลืมว่าเธอนั้นเคยมีความหมาย

 

                ** โปรดเถอะ โปรดลืมฉันทีเธอ ให้ชีวิต เธอได้เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง

 

                โปรดเถอะ อภัยให้ฉันทีเธอ ที่ทำร้าย เธอด้วยการลืมมันไป

 

                (อย่าให้ฉันนั้นทำให้เธอ เปลี่ยนชีวิตเธอ ไม่อาจรักใคร)

 

ใครสักคนที่เคยพบ คนที่เคยให้ความหมาย และเวลาก็ทำ ให้ฉันลบไป

 

( * , ** )

 

คนที่ลืมควรเป็นเธอ วันที่เธอลืมมันไป ใจของเธอที่ปิด ให้มันเปิด แล้วก็ลืม

 

( ** , ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...