เนื้อเพลง รักเรือล่ม นิค นิรนาม

* เพราะเราไม่เข้าใจกัน จึงไม่มีฉันและไม่มีเธอ
เพราะความงี่เง่าของเรานะเออ ถึงไม่มีเธอไม่มีฉัน
เพราะเรามันเจ้าอารมณ์ ต้องขื่นต้องขม ทุกคืนทุกวัน เพราะเราไม่เข้าใจกันและกัน
ถึงต้องมีอันเลิกรา
** เหมือนพิษโรคร้ายทิ่มแทง หรือไม่ก็หมดแรง
ถ้าไม่ได้กินข้าวปลา เจ็บปวดใจ มากมายปัญหา
ให้เรือรักล่ม เกาะกินใจ กิเลสตัญหา พาให้เรือรักจม เพราะเรามันโง่งมงาย
สุขต้องสลาย ล่องไปตามลม เพราะเรามันแย่ไม่แคร์สังคม ถึงต้องระทมอยู่คนเดียว
( * / ** )
เจ็บปวดใจ มากมายปัญหา พาให้เรือรักล่ม เกาะกินใจ กิเลสตัณหา พาให้เรือรักจม
เจ็บปวดใจ มากมายปัญหา พาให้เรือรักล่ม
เพราะเรามันโง่งมงาย สุขต้องสลาย ล่องไปตามลม
เพราะเรามันแย่ ไม่แคร์สังคม ถึงต้องระทมอยู่คนเดียวxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...