เนื้อเพลง กลับมาไม่ได้ อดุลย์ Friday

และแล้ว วันเวลาก็ผ่านไป  เปรียบเหมือน รักของเธอได้จากไป  อยากให้เธอกลับมาเริ่มใหม่ แต่เป็นไปไม่ได้
และฉัน นั้นก็เป็นเหมือนอย่างเคย  ทำเหมือน ไม่มีความรู้สึกเลย

* อยากให้เธอได้เข้าใจ  ว่าฉันยังรักและคิดถึงเธอทุกอย่าง อยู่เรื่อยไป  อยากให้เธอเข้าใจ  

** วันเวลาจะเนิ่นนานเพียงใด  ใจของฉันยังคงไม่ไปไหน  รู้ดีทุกอย่างว่าเราคงจะกลับมาไม่ได้   (กลับมาไม่ได้ )

จากนี้  คงไม่เป็นเหมือนอย่างเคย  ความรัก  ที่ไม่เคยรู้สึกเลย  

วันเวลาที่เรามีกันมันช่างมีความหมาย  และมันคงเพียงและพอและมีคุณค่ากว่าสิ่งใด
เก็บวันเหล่านั้น ไว้ในหังวใจ  ไม่ว่านานแค่ไหน   ไม่ว่านานแค่ไหน xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...