เนื้อเพลง ลำดับก่อนหลัง Chilling Romance

ถ้าเธอเจ็บ แบ่งให้ฉัน

เรื่องเหล่านั้น ให้ฉันแบ่งเบาให้เธอ

ถ้าเธอเหนื่อย หยุดพักตรงนี้

เรื่องที่เหลือ ขอฉันทำให้แทนเธอ

ฉันจะบอก จากวันนี้

มีอะไรให้เราแบ่งปันร่วมกัน

ฉันจะแบ่ง ให้รู้ลำดับก่อนหลัง

อะไรให้ใครก่อน แบ่งกันให้แน่นอน

ให้เธอสุขใจก่อนฉัน ทุกข์ใจทีหลัง

ให้มีรอยยิ้มก่อนฉัน ร้องให้ทีหลัง

ถ้าหากมีเรื่องเจ็บช้ำ ก็ให้ฉันคนนี้รับมันไว้ก่อน

เรื่องร้ายให้ฉันรับก่อน เรื่องดีให้เธอรับไว้ก่อนฉัน

ทุกเรื่องราว จากวันนี้

ขอให้เรา ผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมกัน

ฉันจะแบ่ง ให้รู้ลำดับก่อนหลัง

อะไรให้ใครก่อน แบ่งกันให้แน่นอน

ให้เธอสุขใจก่อนฉัน ทุกข์ใจทีหลัง

ให้มีรอยยิ้มก่อนฉัน ร้องให้ทีหลัง

ถ้าหากมีเรื่องเจ็บช้ำ ก็ให้ฉันคนนี้รับมันไว้ก่อน

เรื่องร้ายให้ฉันรับก่อน เรื่องดีให้เธอรับไว้ก่อนฉัน

และจะไม่เปลี่ยน อยากให้เธอเข้าใจ

ลำดับก่อนหลัง กับเธอกับฉัน

จะไม่เปลี่ยนแปลง มันตลอดไป

ให้เธอสุขใจก่อนฉัน ทุกข์ใจทีหลัง

ให้มีรอยยิ้มก่อนฉัน ร้องให้ทีหลัง

ถ้าหากมีเรื่องเจ็บช้ำ ก็ให้ฉันคนนี้รับมันไว้ก่อน

เรื่องร้ายให้ฉันก่อน

ให้เธอสุขใจก่อนฉัน ทุกข์ใจทีหลัง

ให้มีรอยยิ้มก่อนฉัน ร้องให้ทีหลัง

ถ้าหากมีเรื่องเจ็บช้ำ ก็ให้ฉันคนนี้รับมันไว้ก่อน

เรื่องร้ายให้ฉันรับก่อน เรื่องดีให้เธอรับไว้ก่อนฉัน

เรื่องร้ายฉันขอรับก่อน ให้เธอรับเรื่องดีๆ เท่านั้นxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...