เนื้อเพลง ใช่ว่าไม่รัก ชูศักดิ์

* คืนนี้เธอคงเหงาใช่ไหม คนรักเธอจากไป
คืนนี้เธอจะเศร้าแค่ไหน ใจฉันถามด้วยความห่วงเธอ
นี่เธอ เธอจะทำ ฉันใด
ฉันคิดว่าเธอคงรักเขา  เขาก็รักเธอน่าดู ความคิดเขาเธอคงไม่รู้  แต่ฉันรู้ว่าต้องจากกัน
ก็เขา เขาคนนั้นคือฉันเอง
** จากเธอมาใช่ว่าไม่รัก  ก็อุปสรรคมันแสนมากมาย ปวดทั้งใจ ปวดทั้งกาย
เธอคงคล้าย กับฉันเหมือนกัน
โอ้รักเอ๋ยที่เคยร่วมฝัน  เธอฉันเคยซึ้งใจ โอ้รักเอ๋ยที่เคยสดใส คงเหลือไว้แค่เพียงครั้งหนึ่ง
ติดตราตรึงใจเรา ฝังใจ
( * / ** )
จากเธอมาใช่ว่าไม่รัก ก็อุปสรรคมันแสนมากมาย
ปวดทั้งใจ ปวดทั้งกาย เธอคงคล้ายกับฉันเหมือนกันxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...