เนื้อเพลง วราลี Cocktail อัลบั้ม In the Memory of Sum

งามเอ๋ยงามใดไม่เหมือนที่เคยเจอ ไม่รู้ว่าเธอมาจากแห่งไหน

ฉันเฝ้ารอคอย หวังแค่เพียงได้ชิดใกล้ จะรักเธอด้วยใจผูกพัน

งามเอ๋ยงามใด งามไฉนจะเทียบเคียง สดับเสียงสำเนียงซึ้งใจ

ความรักเจ้าเอย จงเฉลยเผยความใน จะรักเธอด้วยใจแน่นอน

        * และโฉมงามทรามวัย เธอช่างงามเฉิดฉายดังดารา สวยเกินกว่าใครจะเจอ

                ** นางฟ้า องค์ใดแปลงกายลงมา จากฟ้า ดินแดน แห่งใดไม่รู้

                อย่างน้อยเธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคืออะไร ทำให้ฉันได้พบ ทำให้ฉันได้เข้าใจในรัก

งามเอ๋ยงามใด หากว่าใครได้พบเธอ เปรียบเหมือนละเมอดั่งฝันไป

เฝ้าหวังด้วยใจ เพียงมีเธอไว้ชิดใกล้ จะรักเธอด้วยใจมั่นคง

( * , ** )

เหมือนทุกสิ่ง งดงามเกินความจริงที่เคยเจอ  ฉัน เฝ้ามองเหม่อ ดั่งเธอมาจากฟ้า และเธองามดั่งเทพธิดาในฝัน

โฉมงามทรามวัย เธอช่างงามเฉิดฉายดังดารา สวยเกินกว่า ใครเจอ

ฉันเฝ้ามองเธอ ด้วยใจมั่นและหมายปองดวงใจ ด้วยใจรัก นางฟ้า

( ** , ** )
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...