เนื้อเพลง หัวใจของพ่อ อัสนี โชติกุล

เราลืมเลือนหรือยัง คืนและวันเมื่อครั้งเก่า  ใครเล่าพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินเรา   ให้มีร่มเงาพึ่งพา  
มีแดนดินงดงาม  มีสายน้ำและผืนป่า  ทุกแดนลำเนาพ่อเฝ้ารักษา  เหนื่อยมาเพื่อเราเท่าไร  

** เราสัญญาทุกวัน  จะดีดังที่ห่วงใย  

** จะตอบแทนหัวใจของพ่อ  อยากจะขอตามรอยนี้ไป  จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ  ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม  

บนตะวันแสงทอง  ที่ร่วมร้องและมั่นคง  ให้ปณิทานของพ่อเรายืนยง ดำรงในใจนิรันดร์xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...