เนื้อเพลง วันที่เราไม่เข้าใจ School Girl Memory

อาจจะมีบางวันที่เราไม่เข้าใจ พูดอะไรก็ดูจะคล้ายไม่แคร์กัน

ลืมคืนวันดีๆที่เราเคยมีร่วมกัน อยากจะย้อนมันคืนกลับมาได้ไหม

        * อาจเป็นเพราะแค่ความแตกต่างทาง¬ความคิด อาจเป็นเพราะว่าเรานั้นมีไม่เหม¬ือนใคร

        อาจเป็นเพราะว่าตัวเราเอง ไม่เคยฟังให้เข้าใจ อะไรๆมันเลยเป็นแบบนี้

                ** ลองเปิดใจดูสักครั้งจะได้ไหม ช่วยฟังที่ฉันนั้นพูดให้ดีๆ

                ถ้าหากเรามีหัวใจ ที่เข้าใจในความต่างนี้ ก็กลับมาคืนดี (กลับไปเป็นวันที่เรายังรักกัน)

( * , ** )

ก็กลับมาคืนดี กลับไปเป็นวันที่¬เราไม่ทะเลาะกัน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...