เนื้อเพลง ศัพท์กระจาย จุ๋ย จุ๋ยส์

ONE หนึ่ง ถึง TO  YOU ท่าน หวาน SWEET SIT นั่ง YOUNG หนุ่ม ROOM ห้อง

LONG ยาว ขาว WHITE  ไกล FAR ตา EYE ใน IN กิน EAT THIS นี้ TEA น้ำชา มา COME

ARM แขน HAND มือ ถือ HOLD โยน THROW

GO ไป ไม่ NOT POT หม้อ WATER น้ำ ดำ BLACK แบก CARRY TREE ต้นไม้ MY ของฉัน

วัน DAY PLAY เล่น เห็น SEE ที่ AT RAT หนู ดู LOOK BOOK หนังสือ

คือ IS KISS จูบ รูป PICTURE GIRL สาว กาว GLUE ปู CRAB MAP แผนที่

ดี GOOD ตูด ASS MASK หน้ากาก ปาก MOUTH

OUT ออก บอก TELL เลว BAD SAD เศร้า เรา WE มี HAVE WRAP ห่อ พ่อ FATHER

FARMERS ชาวนา ยา MEDICINE GREEN เขียว

แมวเหมียว CAT BAT ค้างคาว เมา DRUNK JUNK ขยะ พละ SPORT

SHORT สั้น ที่นั่น THERE BEAR หมี SEA ทะเล

WAY ทาง บาง SOME ขำ JOKE SMOKE ควัน ฟัน TEETH FISH ปลา
 
SECURITY ยาม TIME เวลา พฤษภา MAY OK ได้ ให้ GIVE

BELIEVE เชื่อ เมื่อ WHEN ใจเย็น CHILL WILL จะ  สระ POOL COOL เย็น THE END จบ
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...