เนื้อเพลง สราญ The Mousses อัลบั้ม Twentysomething

สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา

 

โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน ทุกคนส่งยิ้มกัน โลกนี้มันคงงดงาม

 

                * สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล

 

                สุขสราญ ส่งกันเพลินๆ สุขสราญ around the world

 

สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

 

ทุกคนไม่ครอบครอง และทุกคนเสมอกัน ทุกคนเปิดหัวใจให้ทุกวันมันงดงาม

 

( * )

 

สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล

 

                สุขสราญ ส่งกันเพลินๆ สุขสราญ around the world

 

                สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวันxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...