เนื้อเพลง สวยในซอย Ten To Twelve

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

น่ารัก งามนัก แม่เอ๋ย

เปิดเผย ยิ้มมา ให้หน่อย

จิ้มลิ้ม พริ้มเพรา ปานว่า

เธอเป็น นางฟ้า ประจำซอย

น่าเคล้า เคียงข้าง แม่คุณ

ตักอุ่น ๆ น่าหนุนสำออย

สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด

สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย

สวยในซอย สวยในซอย สวยที่สุด

สวยที่สุด สวยที่สุด สวยในซอย

ตรอกไหน ซอยไหน แม่เอ๋ย

ที่เคย เห็นมา ยังด้อย

ช่างสวย งามไป ทุกสิ่ง

เธอเป็น ยอดหญิง ประจำซอย

น่าชิด น่าชื่น บังอร

แก้มอ่อน ๆ น่าอ้อนเนื้อกลอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยในซอย สวยในซอย ที่สุด

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

สวยที่สุด ที่สุด ในซอย

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...