เนื้อเพลง in my room – shinee

เพลง : in my room

ศิลปิน : shinee

เนื้อเพลง :

[온유] 잠들지 않는 밤에 눈을 감아

อนยู // ชาม ทึล จี ออน นึน พา เม นู นึล กา มา

หลับตาลงในค่ำคืนที่ไม่สามารถหลับได้

그녀를 떠올린다

คือ นยอ รึล ดอ อล ริน ดา

นึกถึงเธอขึ้นมา ไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้น

아무것도 몰랐던 내가 너무 미워서

อา มู กอซ โท มล ราซ ดอน แน กา นอ มู มี วอ ซอ

เพราะฉันรู้สึกเกลียดเหลือเกิน

불을 키고 방을 둘러본다

พู รึล คี โก พา งึล ทุล รอ บุน ดา

มองไปรอบห้อง ก็ดูกว้างเกินไป

[종현] 희미하게 밝아오는 두 눈이 멈춘 곳

จงฮยอน // ฮึย มี ฮา เก พาล กา โอ นึน ดู นู นี มอม ชุน โกซ

ตาทั้งสองข้างพร่ามัวเมื่อหยุดมองที่ตรงนั้น

버리지 못했던 생일선물 그리고 너

พอ รี จี โมซ แทซ ดอน แซ งึล ซอน มุล คือ รึ โก นอ

ของขวัญวันเกิดของเธอที่ไม่สามารถทิ้งไปได้

그 모든 것

คือ โม ดึน กอซ

เพราะว่าเธอ คือทุกสิ่ง

*[All] Cause you were my sun, the moon

내 전부였던 너 내 방에 있는

แน จอน บู ยอซ ดอน นอ แน พา เง อิซ นึน

เธอผู้เป็นทั้งหมดของฉันอยู่ในห้องของฉัน

모든 것들이 널 그리워하나봐

โม ดึล คอซ ทือ รี นอล คือ รี วอ ฮา นา บวา

ทั้งหมดนั้นทำให้คิดถึงเธอ

널 위해 찾다 지쳐서 널 잠시 잊어도

นอล วี แฮ ชาจ ดา จี จยอ ซอ นอล ชาม ซี อิ ซอ โด

แต่ฉันเหนื่อยที่จะตามหาเธอ ฉันจึงต้องลืมเธอให้ได้

[온유]숨겨놓은 우리의 추억이

อนยู // ซุม กยอ โน อึน อู รี เอ ชู ออ กี

มันซ่อนอยู่ในความทรงจำของพวกเรา

[종현] 가득 남아 cause you’re still in my room

จงฮยอน // คา ทึล นา มา cause you’re still in my room

เป็นสิ่งที่เหลือไว้ เพราะเธอยังคงอยู่ในห้องของฉัน

[종현] 삶이라는 바다를 헤매다 잃어버렸던 꿈들이

จงฮยอน // ซาล มี รี นึน บา ทา รึล เฮ แม ทา อิล ออ บอ รยอ ดอน กุม ดือ รี

วนไปมาทะเลของชีวิต(ชีวิตปัจุบัน) กับความฝันที่ค่อยๆหายไป

[Key] 구석구석 녹아있는 책상 서랍

คีย์ // คู ซอก กู ซอก โน กา อิซ นึน แชก ซัง ซอ รัม

ตรงมุมของลิ้นชักโต๊ะนั้น

그 속에 숨겨놓고 있던 너

คือ โซ เก ซุม กยอ นอซ โก อิซ ดอน นอ

ข้างในมีเธอแอบอยู่

[온유] 먼지 쌓인 상자 속엔 바래진 사진과

อนยู // มอน จี ซา อิน ซัง จี โซ เกน พา แร จิล ซา จิน กวา

ฝุ่นที่เกาะอยู่ที่กล่อง ข้างในมีรูปที่กำลังทิ้ง

어린 맘이 담긴 편지들 그리고 너

ออ ริน มา มา ทัม กิน พยอน จึ ทึล คือ รี โก นอ

และจดหมายที่เขียนด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์

그 모든 것

คือ โม ดึน กอซ

เพราะว่าเธอ คือทุกสิ่ง

* (Repeat)

[온유] 버리고 또 버려도 기억은

อนยู // พอ รึ โก โด พอ รยอ โด คี ออ นึน

ทิ้งแล้วทิ้งอีก ความทรงจำนั้น

[Key] 너를 다시 불러 놓고

คีย์ // นอ รึล ดา ซี พึล รอ โนซ โก

อยากเรียกเธออีกครั้ง

[종현] 내 앞에 앉아서 웃고 있는

จงฮยอน // แน อา เพ ออน ชอ ซอ อุซ โก อิซ นึน

การมีเธอนั่งหัวเราะอยู่ข้างหน้าฉัน

너를 이 곳에 가두려 하는데

นอ รึล อี โก เซ คา โด รยอ ฮา นึน เท

ทำให้ฉันต้องขังเธอไว้ตรงนี้

* (Repeat)

Be the first to like.
loading...