เนื้อเพลง สัญญากาสะลอง พลพล อัลบั้ม คนกันเอง

(ญ) กลางค่ำคืนแสงจันทร์ อ้ายบ่าวบ้านใด๋กัน มายืนเดียวดาย

 

เพียงมาชื่นชมดอกไม้ หรือมาพบมาคอยใคร ใต้เงาแสงจันทร์

 

(ช) กลางค่ำคืนแสงดาว กาสะลองพร่างพราว ขาวนวลเต็มลาน

 

มีใครจะพอสงสาร ให้ที่พักคนเดินทาง ได้พอพึ่งพา

 

     * (ช) ขอฝากตัวฝากใจ

 

     (ญ) คงฝากไผมานัก เจอผู้ใดก็ฮักไปเรื่อยกา ข้าบ่ฮับฝากใจไผ

 

     (ช) รับเอาไว้เถิดหนา สัญญาว่าไม่มีวันขอคืน ทั้งตัวทั้งใจ

 

     (ญ) เพียงถ้อยคำสัญญา จะเชื่อใจได้กา ว่าจริงเพียงใด

 

     (ช) ชั่วฟ้าดินสลาย สัญญารักที่ให้ไป ไม่เลือนร้างลา

 

( * )

 

         ** (ญ) ปากหวานๆจะไว้ใจได้กา อู้เพราะๆจะไว้ใจได้กา ตาซึ้งๆจะไว้ใจได้กา เสียงนุ่มๆจะไว้ใจได้กา

 

         ตัวสูงๆจะไว้ใจได้กา คำอ้อนๆจะไว้ใจได้กา อยู่เมืองไกลจะไว้ใจได้กา บอกฮักข้าเจ้าจะไว้ใจได้กา

 

( ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...