เนื้อเพลง คนอะไร อิทธิ พลางกูล อัลบั้ม ให้มันแล้วไป

คนบางคน ไม่เคยพอใจ
มีอะไร เป็นเคืองเป็นโกรธกัน
ไม่เคยจะคิด ถึงยามเคยผูกพัน
กับคืนวัน วันก่อนมา
คนอะไร ไม่เคยจริงจัง
ลืมกันไป ใจยังลืมบอกลา
ก็คงไม่เหลือน้ำตาไว้ให้ใคร
จะจดจำไว้
ก็จากกันไป ไม่มีปัญหา
เรื่องที่แล้วมายังจำฝังใจ
ขอก้าวเดิน ออกสู่หนทางใหม่
แม้จะปวดใจ ยังพอทนไหว
ก็จากกันไป ไม่มีปัญหา
เรื่องที่แล้วมายังจำฝังใจ
ขอก้าวเดิน ออกสู่หนทางใหม่
แม้จะปวดใจ ยังพอทนไหว
คนบางคนไม่เคยพอดี
ดูบางทีพอใจในสิ่งหวัง
แต่ความจริงแล้วไม่เคยจะหยุดยั้ง
ก็คงยัง ยังไขว่คว้า
คนอะไรไม่เคยจริงจัง
ลืมกันไป ใจยังลืมบอกลา
ก็คงไม่เหลือน้ำตาไว้ให้ใคร
จะจดจำไว้
ก็จากกันไป ไม่มีปัญหา
เรื่องที่แล้วมายังจำฝังใจ
ขอก้าวเดิน ออกสู่หนทางใหม่
แม้จะปวดใจ ยังพอทนไหว
ก็จากกันไป ไม่มีปัญหา
เรื่องที่แล้วมายังจำฝังใจ
ขอก้าวเดิน ออกสู่หนทางใหม่
แม้จะปวดใจ ยังพอทนไหวxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...