เนื้อเพลง จบลงแล้ว อิทธิ พลางกูล อัลบั้ม ให้มันแล้วไป

วันของเรา จบลงเมื่อวันก่อน
วันของเรา จบลงเมื่อวันเราจากกัน
เมื่อเรานั้นไม่เคยฟังกัน ไม่มีฉันมีเธอเหมือนเดิม
เราสองคน ไม่เคยคิดมาก่อน
เราสองคน ไม่เคยย้อนวันเราแรกเจอ
เมื่อวันฉันมีใจให้เธอ เมื่อวัน นั้นเธอตอบรับใจ
จบลงแล้ว จบลงแล้วไม่มีต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วเป็นความผิดใคร
จะโทษใคร เมื่อเรานั้น
ไม่เคยหันมามองใจกันต่อไป
เป็นเรื่องราว จบลงด้วยความเศร้า
เป็นเรื่องราว จบลงด้วยเราคงต่างไป
ก็คงเหลือเพียงเงาในใจ ต่อไปนี้ไม่มีเรื่องเรา
จบลงแล้ว จบลงแล้วไม่มีต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วเป็นความผิดใคร
จะโทษใคร เมื่อเรานั้น
ไม่เคยหันมามองใจกันต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วไม่มีต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วเป็นความผิดใคร
จะโทษใคร เมื่อเรานั้น
ไม่เคยหันมามองใจกันต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วไม่มีต่อไป
จบลงแล้ว จบลงแล้วเป็นความผิดใคร
จะโทษใคร เมื่อเรานั้น
ไม่เคยหันมามองใจกันต่อไปxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...