เนื้อเพลง มากคนมากความ อิทธิ พลางกูล อัลบั้ม ให้มันแล้วไป

จะไปแห่งใด มอง ๆ ไปเห็นคนวุ่นวาย
หลายคนหลายฝ่าย หลายคนก็หน่ายผู้คน
หน่ายจริงคน คนวุ่นวาย
นี่แหละเหมืองคน เดินเวียนวนเพราะคนชอบขวาง
หลายคนหลายอย่าง ทุกคนล้วนล้วนต่าง วุ่นวาย
หน่ายจริงคน คนวุ่นวาย
แต่ละหนต่างคนก็ต่างไป
มากเกินไป ก็มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความมากคน
ไม่ว่าความใด รู้ไม่รู้คิดเดาเรื่องไป
เรื่องราวเรื่องใหญ่ ผู้คนชอบใส่ให้กัน
หน่ายจริงคน คนวุ่นวาย
แต่ละหนต่างคนก็ต่างไป
มากเกินไป ก็มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความ มากคน
มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความ มากคน
มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความ มากคน
มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความ มากคน
มากคน มากความ
บางคนก็พาล มากความ มากคนxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...