เนื้อเพลง ทะเลแห่งความหลัง คีรีบูน

* ท่องทะเลเรื่อยไปใจฉันเหงา เห็นเพียงเงาฟ้ากับ
น้ำช้ำฤทัย แดดส่องสาดคลื่นตอกซ้ำช้ำหัวใจ
กายหมองไหม้ใจ ยิ่งช้ำน้ำตาริน ท่องทะเลเรื่อย
ไปใจเหว่หว้า มองท้องฟ้า เห็นนางนวลบินผกผิน
อิสระเจ้าบินไกลไปทั่วถิ่น คงชาชินความเปลี่ยวเหงาและเฝ้าคอย
** ฉันค่าเพียงดิน เจียมใจสิ้น ไร้คนคอยหวังดาวลับลา เช้าพลันสลายไป
*** ท่องทะเลเรื่อยไปใจยังหวังนกคืนรังเธอ
หวลกลับซับน้ำตา จากแผ่นดินแหล่งเคย
นอนฉันวอนมา แม้นรู้ว่าใจยังเศร้าเหงาเหมือนเดิม
( * / ** / *** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...