เนื้อเพลง สายล่อฟ้า อัสนี วสันต์ อัลบั้ม ผักชีโรยหน้า

ไม่เคยกลัวฝนและไม่กลัวฟ้า ยืนบนที่สูงสูงเท่ากับฟ้า

 

แปลบปลาบลำแสง ทแยงเป็นทาง ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

 

อยู่อย่างไม่กลัวมืดมัวจากฟ้า ยืนอยู่อย่างนี้เมื่อมีฝนมา

 

แปลบปลาบสำแสง ทแยงเป็นทาง ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว

 

        เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา

 

        เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ สายล่อฟ้า

 

อยู่ไกลห่างสายตาไกลโจร น้อยคนจะเห็น ไม่อยากจะคิดคิดมาเป็น ล้อเล่นกับฟ้า

 

อยู่ห่างไกลสายตาไกลโจร น้อยคนจะเป็น

 

        * เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น อยู่บนหลังคา

 

        เป็นสายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่ อยู่บนหลังคา

 

สายล่อฟ้า ลุกขึ้นยืนเหนือคนอื่น สายล่อฟ้า ลุกขึ้นสู้รับคำขู่

 

( * ) xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...