เนื้อเพลง ลาก่อนความรัก แจ้ ดนุพล

ลาก่อนความรัก ที่ฉันเคยมี ลาก่อนความดี
ที่ฉันเคยหวัง ลาก่อนความทุกข์ ที่สุมประดัง
ลาก่อนเพราะความหวังมลาย ลืมเถิดดวงใจ
ที่ไร้ความรัก ลืมเถิดใจภักดิ์ที่มักแหนงหน่าย
ลืมเถิดความฝัน ที่มันลืมง่าย
ลืมเถิดความหมายที่กลายอาดูร
* เธอมีความสวย และรวยคนรัก ฉันมีใจภักดิ์
 และรักเทิดทูน เธอมีความรู้ ที่คนเกื้อกูล
 ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา
* * ลาก่อนความรัก จากเธอคนเดียว ลาก่อนชาตินี้ สิ้นทีเสน่หา
 ลาก่อนความฝันวิมานโสภา ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย
( * / * * )
 ลาแล้วยอดรักพี่ลาxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...