เนื้อเพลง อุษาสวาท Grand Ex

ยาม..  อุษาฟ้ากระจ่าง ทั่วนภางค์สว่างแล้ว
 ตื่นนินทราเสียเถิดน้องแก้ว
สว่างแล้วนะแก้วตา แจ้วจำเรียง เสียงกระซิบ
 สั่งดั่งสัญญา กระซิบคำรักว่า อุษาสวาทปอง
อย่าข้องใจ มอบฤทัยไว้ร่วมกัน ยามน้องหนาวตัก
 พี่ซบทรวงพักตร์ อุ่นไอรักจะอุ่นพลัน
อย่าโศรกศัลย์ ขวัญตา
 เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์ ปองรักกัน จนวันตาย
ใจ.. ผูกพันรักกันจนกว่า ดินและฟ้าจะมลาย
อุษานี้มีมนต์ดลรักสลักใจ
ร่วมสายใยสวาทเอย
( ซ้ำทั้งหมด )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...