เนื้อเพลง ซาก UpSyndrom

คล้ายว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลย
และคล้ายว่าฉันไม่เคยอยู่ตรงนั้น
ดูเหมือนคนเคยรู้จักกัน
เวลาแค่เปลี่ยนผันไป เท่านั้น
ทุกอย่างรอบตัวยังคงหมุนไป
มีแต่ฉันและหัวใจที่บอบบาง และอ่อนล้า
เธอทิ้งฉันไป ไม่เหลือเยื่อใย
เธอเห็นฉันเป็นเศษซากความรัก
ฉันเสียใจ เธอทิ้งให้ฉันต้องตายเพียงลำพัง
อยู่ตรงนี้ เธอทำให้ฉันเจียนตาย
ด้วยรอยแผล ที่เธอฝากไว้
ต่อให้ฉันจะพยายามเท่าไร
ก็ไม่อาจหลุดพ้น จากความโหดร้าย
ทุกอย่างรอบตัวยังคงหมุนไป
มีแต่ฉันและหัวใจที่บอบบาง และอ่อนล้า
เธอทิ้งฉันไป ไม่เหลือเยื่อใย
เธอเห็นฉันเป็นเศษซากความรัก
ฉันเสียใจ เธอทิ้งให้ฉันต้องตายเพียงลำพัง
เธอทิ้งฉันไป ไม่เหลือเยื่อใย
เธอเห็นฉันเป็นเศษซากความรัก
ฉันเสียใจ เธอทิ้งให้ฉันต้องตายเพียงลำพัง
เธอทิ้งฉันไป ไม่เหลือเยื่อใย
เธอเห็นฉันเป็นเศษซากความรัก
ฉันเสียใจ เธอทิ้งให้ฉันต้องตายเพียงลำพังxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...