เนื้อเพลง คนง่าย ๆ บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ เสี่ยว…

ผมมันคนง่าย ง่าย
ยังไงก็ได้ อะไรก็กิน
ผมมันคนติดดิน
ทำมาหากิน
ไม่ยุ่งกับใคร
ผมมันคนทำงาน
ผ่อนรถผ่อนบ้าน
ก็บานตะไท
แต่ผมก็มีน้ำใจ
ใครจัดอะไรก็ไปทุกงาน
ผมจิตใจเบิกบาน
ทำบุญสุนทาน
เข้าวัดเข้าวา
ผมมีจิตศรัทธา
ไม่ทอดผ้าป่าก็ไปกฐิน
ผมมันคนถือศีล
ยกเว้นข้อห้าสุราผมกิน
ผมมันคนเดินดิน
ไม่มีหนี้สินผมก็พอใจ
ผมนั้นมันใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใคร
แต่ผมนั้น
ก็ไม่ลืมบุญคุณ
ถึงแม้ไม่มีเงินทุน
ผมก็ยังมีแรงให้
ผมนั้นไม่ใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใจ
แต่ผมนั้น
ก็ไม่เคยลืมคุณ
ถ้าหากว่ามีงานบุญ
ผมจะเอาซองมาให้
ผมมันลูกผู้ชาย
ถ้ามีก็จ่าย
ไม่มีก็ติด
ผมมันสู้ชีวิต
ไม่ถูกก็ผิด
ไม่ใช่เรื่องใหญ่
ผมมันคนกันเอง
ไม่ใช่นักเลง
ไม่ต้องเกรงใจ
ผมมันคนบ้านใกล้
ถ้ามีอะไร
เรียกไปแล้วกัน
ผมนั้นมันใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใคร
แต่ผมนั้น
ก็ไม่ลืมบุญคุณ
ถึงแม้ไม่มีเงินทุน
ผมก็ยังมีแรงให้
ผมนั้นมันไม่ใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใจ
แต่ผมนั้น
ก็ไม่เคยลืมคุณ
ถ้าหากว่ามีงานบุญ
ผมจะเอาซองมาให้
ผมนั้นมันใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใคร
แต่ผมนั้น
ก็ไม่ลืมบุญคุณ
ถึงแม้ไม่มีเงินทุน
ผมก็ยังมีแรงให้
ผมนั้นมันไม่ใช่คนยาก
ไม่ต้องลำบาก
เพราะผมไม่อยากกวนใจ
แต่ผมนั้น
ก็ไม่เคยลืมคุณ
ถ้าหากว่ามีงานบุญ
ผมจะเอาซองมาให้xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...