เนื้อเพลง แค่มอง – skaberry

เพลง : แค่มอง

ศิลปิน : skaberry

เนื้อเพลง :

ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ

พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร ตัวฉันเพียงแอบหวังดี

ถ้าเธอมีใครมากมายข้างกาย

จะดีจะเลว ไม่ไปสนใจใส่ใจอะไร

ตัวฉันขอเพียงแค่มอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ

พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร ตัวฉันเพียงแอบหวังดี

ถ้าเธอมีใจให้ใครหลายคน

จะมองตรงมาทำตาซุกซน เล่นกลกับคน

ไม่สน ขอเพียงแค่มอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

จา ดา จา ดา จา ดา จา ดา ดัด

จา ดา จา ดา จา ดา ดัด จา ดัด จา ดา

ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ

พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร ตัวฉันเพียงแอบหวังดี

ถ้าเธอมีใครมากมายข้างกาย

จะดีจะเลว ไม่ไปสนใจใส่ใจอะไร

ตัวฉันขอเพียงแค่มอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

ไม่ว่าเธอจะยืนข้างใคร มีใครมากมายอยู่ในหัวใจ

พร่ำเพ้อกับใครอย่างไร ตัวฉันเพียงแอบหวังดี

ถ้าเธอมีใจให้ใครหลายคน

จะมองตรงมาทำตาซุกซน เล่นกลกับคน

ไม่สน ขอเพียงแค่มอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

ด้วยความรัก ไม่คิดจะไปจับจอง

ครอบครอง เฝ้ามอง

ด้วยความรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

แอบ แอบรัก ไม่คิดแย่งชิงเธอมาครอบครอง

แอบรัก แอบรัก แอบรัก

Be the first to like.
loading...