เนื้อเพลง หูเบา Crescendo

เรียนมาก็เยอะ การศึกษาก็มี ดีออกอย่างนี้ แต่ไม่รู้ว่าทำไม

เหมือนไฟเติมเชื้อ ไม่เคยรู้เรื่องจริง เชื่อในทุกสิ่ง ที่ได้เห็นได้ฟัง

ฝังในสมอง ว่าต้องใช้แบบนั้น เท่าไหร่เท่ากัน ไม่เชื่อแบบเราเอาให้ตาย

        * ไม่เข้าใจ ว่าทำไมต้องเป็นตัวเขา พวกเรา พวกใคร ทำไม

                ** หูเบา ใครพูดอะไรไม่ทันได้ดู ให้แน่ใจ พูดมายังไงเชื่อไปตามเค้า

                เล่าลือ ข้างๆคูๆปูดๆเชื่อๆ เรื่องของกู ไม่เชื่อแบบเราถือเป็นศัตรู

ลืมคอยลืมคิด ว่าชีวิตมันต้องมี มีบวกและลบ ต้องคอยทบคอยทวน

คนดีอาจร้าย คนร้ายอาจเจอดี โลกเป็นอย่างนี้ อย่าเชื่ออะไรให้ง่ายดาย

( * , ** )

( * , ** , ** )

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...