เนื้อเพลง ฝืน บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ทรงเครื่อง

อึดอันมานาน เพราะฉันไปมีใจรักเธอ
ที่เป็นเพื่อนกัน
ติดขัดในใจ เจอเธอทุกวัน
แต่ฉันนั้น ได้แค่มอง
ไม่เคยบอกความจริงที่มีในใจ
ปกปิดเอาไว้ไม่บอกเธอ
ติดอยู่ตรงเดียวเพราะรู้ว่าเธอ
มีใครรักอยู่ มีเขาอยู่
* ต้องฝืน ฝืนอยู่ทุกทีไป
รักเต็มหัวใจเก็บไว้ไม่เคยบอก
ฝืนไม่อยาให้ดูออก
ต้องทำเหลือหลอก ทั้ง ๆ ที่จริงใจ
บอกอยู่ในใจว่าเขามีอะไรที่ดี
ฉันมีเหมือนกัน
แตกต่างคืนเธอ เพียงเจอหน้ากัน
แต่เขานั้น ได้เธอไป
ฉันจึงต้องทำตัวแค่คนรู้จัก
ปกปิดความรักไม่บอกใคร
บอกกับตัวเองลึก ๆ ในใจ
ยังดีเท่าไหร่ ยังได้เจอ
(ซ้ำ *)
เธอมองว่าฉันแค่เป็นเพียงเพื่อนเธอ
ฉันคงยอมเสมอที่ต้องทนฝืน
อยากแต่เพียงขอ คบกันนานยั่งยืน
ฉันยอมกล้ำกลืนเก็บความจริงอยู่ในใจ
(ซ้ำ * / *)xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...