????????? Tong Ban Tong Xue – Golf Mike

???? : Tong Ban Tong Xue

?????? : Golf Mike

????????? :

Golf: Fang zhu zei hou hui zao li shang wo mei yi shi da yi ba kan qian nun qian

juei dao tang yang shui qing shui ma shi ta dian hao hao ma shui ding wo

dian shei shui da baba

Mike :yi shi xin qong da shui tang shang wei tao mei fei zao shang fang zuei ta

zou wei shang nian shun zai ta ka bi ju kuai la da shi qing shen me tian

zhi dao hu dao ni kua

Golf&Mike ??????????? : wo da gen en hai di ya zhi hou hu bian shen shui mei yang tang you zhi

fang wo lao shi zhou hao you mei you na ge ai gen wo yang

Golf&Mike ??????????? : wo da gen en hai Ni ya yi ding ta tou ta ai guo ta tong ban tong xue she

ni zhen she lou ta qian de yua

wei ni tai yao yu yong gen dong tai tian zhen ni wei yao yuan

fang zhi shui bu yu wei wo mei de she shue

Be the first to like.
loading...