เนื้อเพลง อยากฟัง Summer Stop

 

วันที่ฉันนั้นรออยู่ ไม่รู้เลยเป็นแบบไหน

อาจเป็นวันที่ฝันใฝ่ หรืออาจเป็นวันที่ฉันต้องไห้

คำๆ นั้นที่รออยู่ ไม่รู้มีสิทธ์ฟังไหม

หากบอกคำว่ารักไป แล้วเธอนั้นจะ อยากฟังไหม

 

ก็อาจจะไม่เคยบอก ให้เธอรู้

แต่ให้ไปแล้วไม่เหลืออยู่ ในใจทุกๆ อย่าง

 

เธออาจไม่เคยสนใจ อาจเป็นแค่ฝันที่เลือนลาง

แต่ยังคงหวังซักวัน จะบอกให้รู้ทุกๆ อย่าง

 

วันที่ฉันนั้นรออยู่ ไม่รู้เลยเป็นแบบไหน

อาจเป็นวันที่ฝันใฝ่ หรืออาจเป็นวันที่ฉันต้องไห้

คำๆ นั้นที่รออยู่ ไม่รู้มีสิทธ์ฟังไหม

หากบอกคำว่ารักไป แล้วเธอนั้นจะ อยากฟังไหม

 

เธออาจไม่เคยสนใจ อาจเป็นแค่ฝันที่เลือนลาง

แต่ยังคงหวังซักวัน จะบอกให้รู้ทุกๆ อย่างxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...