เนื้อเพลง สันดาน Ebola อัลบั้ม Pole

ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน
ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน
ความโลภในจิต ก่อให้เกิดเส้นทางอันสิ้นคิด
หลายชีวิต ติดอยู่ใน อันตราย
ความชั่วในใจ เริ่มผลักไสให้เกิดความ
วุ่นวาย วุ่นวาย วอดวาย
หลายชีวิต ติดอยู่ใน อันตราย วุ่นวาย วอดวาย
ในสิ่งที่ผิดกับคิดว่าใช่ วุ่นวาย
วอดวาย วุ่นวาย วอดวาย
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
ความชั่วในจิต ก่อให้เกิดความวิปริต
ผลักดันชีวิตจนบรรลัย
ความชั่วในใจ ทำลายความสงบสุข
และจะพบกับความวุ่นวาย วอดวาย
ผลักดันชีวิตจนบรรลัย วุ่นวาย วอดวาย
ความชั่วในใจ ทำลายความสงบสุข
และจะพบกับความวุ่นวาย วอดวาย
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
สังคมดีมีแต่คนดี ทุกคนไม่เห็นแก่ตัว
สังคมชั่วมีแต่คนชั่ว นำพาความชิบหาย
สันดานดีอยู่ในสังคม ไม่นานก็พาลหมองมัว
สันดานชั่วไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหน เลือกสบาย
ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน
ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน ก่อกำเนิด เกิดจากสันดาน
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
สันดาน ฝั่งในใจลึกลึกว่า
สันดาน เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
สันดานเรียกว่าสันดาน วุ่นวาย วอดวาย
วุ่นวายxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...