เนื้อเพลง รู้ได้ยังไง อำพล ลำพูน อัลบั้ม ม้าเหล็ก

เขาออกจริงใจไม่คิดหลอก

รู้ได้ยังไงล่ะ รู้ได้ยังไง

เขาให้ความรักใครก็บอก

รู้ได้ยังไงล่ะ รู้ได้ยังไง

เพียงเธอได้เจอเขา เจอเขายังไม่เท่าไร

เพียงพบและสบตา เธอจ๋าเขาดีไม่ดี

เธอจะรู้ได้ไง

เขาปรับตัวเองได้ทุกอย่าง

รู้ได้ยังไงล่ะ รู้ได้ยังไง

ไม่ยอมไปไหนไม่เหินห่าง

รู้ได้ยังไงล่ะ รู้ได้ยังไง

เพียงเธอได้เจอเขา เจอเขายังไม่เท่าไร

เพียงพบและสบตา เธอจ๋าเขาดีไม่ดี

เราจะเสี่ยงดีไหม

เมื่อเสียงหัวใจเรียกหา ให้ใครเข้ามาสักคน

อย่างน้อยต้องดูเหตุและผล กับคนที่ดี

สุดท้ายก็ต้องเสี่ยงเอา ต้องเดาซึ่งกันและกัน

ก็ขอให้ได้อย่างฝัน เข้ากันได้ดี

ถ้าหากเธอนั้นยังคิดอยู่

คิดให้ดีดีล่ะ คิดให้ดีดี

เหมือนกับตัวฉันที่คิดอยู่

คิดให้ดีดีล่ะ คิดให้ดีดี

เราพบและเจอกัน ผูกพันมาก็มากมาย

วันนี้ต้องเสี่ยงกัน เธอและฉันหันมาหากัน

มาเสี่ยงกันดีไหม

เมื่อเสียงหัวใจเรียกหา ให้ใครเข้ามาสักคน

อย่างน้อยต้องดูเหตุและผล กับคนที่ดี

สุดท้ายก็ต้องเสี่ยงเอา ต้องเดาซึ่งกันและกัน

ก็ขอให้ได้อย่างฝัน เข้ากันได้ดี

เมื่อเสียงหัวใจเรียกหา ให้ใครเข้ามาสักคน

อย่างน้อยต้องดูเหตุและผล กับคนที่ดี

สุดท้ายก็ต้องเสี่ยงเอา ต้องเดาซึ่งกันและกัน

ก็ขอให้ได้อย่างฝัน เข้ากันได้ดี

เมื่อเสียงหัวใจเรียกหา ให้ใครเข้ามาสักคน

อย่างน้อยต้องดูเหตุและผล กับคนที่ดี

สุดท้ายก็ต้องเสี่ยงเอา ต้องเดาซึ่งกันและกัน

ก็ขอให้ได้อย่างฝัน เข้ากันได้ดี

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...