เนื้อเพลง เอากะเขาหน่อย อำพล ลำพูน อัลบั้ม ม้าเหล็ก

คนที่อ้อมค้อมใครก็ดูว่าอ่อนน้อม

เรามันไม่อ้อมค้อม เราตรงตรงเราว่าชัดเจน

 

ควรจะเรียบร้อยควรทำตัวให้เรียบร้อย

ทำทำให้เรียบร้อย ทำยังไงทำไม่ค่อยเป็น

 

แต่ก็รู้ว่าต้องมีกันบ้าง

กับบางครั้งต้องทำก็เอาเหอะ

อย่างที่เขายึดถือทำกันทั่วไป

ก็เข้าใจที่เขาว่าเหมาะสม

 

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะตามไป

ไม่ใช่ว่าคอยขัดขวาง

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากไปตามทาง

แต่เป็นคนใจกว้างอย่างเราเรา

 

ก็เลยต้องเอากะเขาหน่อย

(เอากะเขาหน่อย)

 

ก็เลยต้องเอากะเขาหน่อย

(เอากะเขาหน่อย)

 

เป็นอยู่นานแล้ว เป็นกันมาตั้งนานแล้ว

เราเราจะแตกแถว ทำเป็นรวนแล้วใครจะเข้าใจ

คนบอกอย่างนั้น เราก็คงว่าอย่างนั้น

มันคงจะเท่านั้น ทำเป็นทำคงไม่เท่าไหร่

 

แต่ก็รู้ว่าต้องมีกันบ้าง

กับบางครั้งต้องทำก็เอาเหอะ

อย่างที่เขายึดถือทำกันทั่วไป

ก็เข้าใจที่เขาว่าเหมาะสม

 

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะตามไป

ไม่ใช่ว่าคอยขัดขวาง

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากไปตามทาง

แต่เป็นคนใจกว้างอย่างเราเรา

 

ก็เลยต้องเอากะเขาหน่อย

(เอากะเขาหน่อย)

 

(เอากะเขาหน่อย) (เอากะเขาหน่อย)

(เอากะเขาหน่อย) (เอากะเขาหน่อย)

 

แต่ก็รู้ว่าต้องมีกันบ้าง

กับบางครั้งต้องทำก็เอาเหอะ

อย่างที่เขายึดถือทำกันทั่วไป

ก็เข้าใจที่เขาว่าเหมาะสม

 

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะตามไป

ไม่ใช่ว่าคอยขัดขวาง

ทั้งทั้งที่เราไม่อยากไปตามทาง

แต่เป็นคนใจกว้างอย่างเราเรา

 

ก็เลยต้องเอากะเขาหน่อย

(เอากะเขาหน่อย)

 

ก็เลยต้องเอากะเขาหน่อย

(เอากะเขาหน่อย)

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...