เนื้อเพลง ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่ Potato

เบื่อดูนาฬิกา ที่เดินไปไม่เคยรั้งรอ ถ้าหากไม่เปิดประตู ปิดตัวเองเรื่อยไป

แล้วที่ฝันคงสูญเปล่า แล้วพรุ่งนี้คงว่างเปล่า

                * โดดออกมาให้โลกดู ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่ มาแสดงให้โลกได้รู้เราคือใคร

                อย่าให้ใครขวางทางออก โดดมาตามที่ใจบอก

                ปล่อยพลังของใจ Let’s Show the world What we can do?

        ** (โว๊โอโอ่โอโอ้โอ่) โดดออกมาให้โลกดู (โว๊โอโอ่โอโอ้โอ่) ออกจากมุมที่ซ่อนอยู่

        (โว๊โอโอ่โอโอ้โอ่) มาแสดงให้โลกได้รู้ (โว๊โอโอ่โอโอ้โอ่) เราคือใคร

แต่ละคนมีแรง แต่ละคนมีไฟ แต่หากไม่ลงมือทำ อาจจะสายเกินไป

แล้วที่ฝันคงสูญเปล่า แล้วชีวิตคือว่างเปล่า

( * )

( * , ** )
  xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...