เนื้อเพลง เก่า Eternity

คนเดิม ๆ เก่า ๆ อยู่กับวันเวลาเก่า ๆ

ไม่อาจจะรั้งเธอคืนย้อนมา

ยังคงยืนที่เก่าเฝ้าคอยนับเวลา

เธอจากไปแล้ว รู้ตัวดีเสมอ

อยู่ตรงนี้ทุกวัน ยังคงคิดถึงแต่เธอคนนี้

เฝ้าคอยแต่นับเวลาทุกนาที

ยังคงคิดถึงแต่เธอนะคนดี แต่เธอไปอยู่ไหน

ยังคงมองรูปถ่ายภาพของฉันและเธอ

เจ็บปวดเสมอทุกความทรงจำ

วันเวลาเก่า ๆ ที่คอยย้ำเตือนใจ

คนที่ใจร้ายจากไปไม่หวนกลับมา

อยู่ตรงนี้ทุกวัน ยังคงคิดถึงแต่เธอคนนี้

เฝ้าคอยแต่นับเวลาทุกนาที

ยังคงคิดถึงแต่เธอนะคนดี แต่เธอไปอยู่ไหน

อยู่ตรงนี้ทุกวัน ยังคงคิดถึงแต่เธอคนนี้

เฝ้าคอยแค่นับเวลาทุกนาที

ยังคงคิดถึงแต่เธอนะคนดี

อยู่ตรงนี้ฉันคิดถึงเธออยู่เสมอ

และจากนี้ตัวฉันไม่อาจให้ใครเท่าเทียมเธอ

ฉันเฝ้าคอยนับเพียงเวลา ให้เธอคืนย้อนมาอีกครั้ง

แต่เธอไปอยู่ไหน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...