เนื้อเพลง เก็บไว้ รัดเกล้า อามระดิษ

บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้ ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่

ว่ามีใครแอบ ข้างในคิดดู… อยากรู้ไหม

คงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่น เก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไป

หากมองสายตาฉันเองข้างใน เราคงมีอะไรที่ตรงกัน

* เธอคนเดียว คือคนที่ตัวฉันพอใจและไม่เคยเจอใครที่เข้ากัน

ผ่านเพียงสายตา… ก็ยังไหวหวั่น เธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ

** ไม่อยากให้รู้…เพราะกลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป              

ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจ… ที่ให้กัน

*** ไม่อยากให้รู้…ว่าฉันเองยังต้องการมีเธอข้างกาย

ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป ขอได้ไหมถ้าฉันจะมีเธอ

คิดฉันเองก็ยังนึกหวั่น  โปรดเถิดฝันขอเพียงอย่าทำให้เธอหายไป

ฉันขอยอมเก็บมันไว้ภายใน ฝากเธอไปผ่านเพียงสายตา

( * , ** , *** )

( ** , *** , *** )

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...