เนื้อเพลง ตามทางของพ่อ โต๋

อยากร้องเพลงนี้ให้ใครซักคนหนึ่ง         

ให้เขาคนนั้นซึ่งเป็นที่พักพิง

ว่าเขาคือทุกสิ่ง ให้รักที่แท้จริง     

ไม่มีเปลี่ยน ไม่ว่านาน…เท่าไร

คือเขาคนนั้น ที่สร้างตัวฉันมา         

ในวันที่ฉันอ่อนล้าและหลงทาง

มีเขาคอยเคียงข้าง และให้กำลังใจ      

ไม่เคยห่าง ตลอดเวลา

* อยากขอ… ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา 

ที่บอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิต…ของฉันจะขอตอบแทนความตั้งใจ 

ที่พ่อทุ่มเททุกอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทางของพ่อ

อาจจะไม่สมความรักที่ยิ่งใหญ่         

อาจจะไม่ใกล้กับคำว่าดีพอ

กับรักแท้ของพ่อ ที่ทำให้ฉัน     

ไม่อยากรอ จะขอบพระคุณ

( * )

( * )

อยากขอ…ให้บทเพลงนี้เป็นสัญญา 

ที่บอกกับเขาให้รู้ว่า จากนี้ตลอดไป

ชีวิต…ของฉันจะขอตอบแทนรักยิ่งใหญ่      

ที่พ่อคอยทำเป็นตัวอย่าง ด้วยการดำเนินชีวิตตามทาง…ของพ่อ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...