เนื้อเพลง ฮิตเหรอ (Hitler) Slur อัลบั้ม Boong

จะทำโมฮอร์ค ผมสกินเฮด แต่งตัวด้วยขาเดฟ เดฟ เรฟ แบบนิวเวฟ

จะทำโมฮอร์ค ผมสกินเฮด แต่งตัวด้วยขาเดฟ เดฟ เรฟ แบบนิวเวฟ

                * ไปคุ้ยเลยโรงเกลือ คลองถม โรงบาลกลาง

                จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอก ไม่กลัว) จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)

                อยู่เหนือความจำเจ ผิดเพี้ยนคือโอเค

                จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอกไม่กลัว) จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)

สก๊อตทีเชิ้ต โค้ทกับแจ๊กเก็ต จะเข้ากับสร้อยเพชร เช็ดเม็ด แบบเซเล็บ

สก๊อตทีเชิ้ต โค้ทกับแจ๊กเก็ต จะเข้ากับสร้อยเพชร เช็ดเม็ด แบบเซเล็บ

( * )

                จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอก ไม่กลัว) จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)

                อยู่เหนือความจำเจ ผิดเพี้ยนคือโอเค

                จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอกไม่กลัว) จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ได้อยู่)

                จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ ไม่แคร์หรอกไม่กลัว) จะฮิตเหรอ (ฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์)   xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...