เนื้อเพลง ฮู้ ฮู Potato

 

ฟ้าไร้ดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทำให้เห็น

ค่าของความสว่าง

ดั่งดอกไม้งดงาม ถูกลมพัดปลิวไป

กลายเป็นละอองล่องลอยไป

แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า

อย่าไปคิดวุ่นวาย ปล่อยมันไป

เรื่องของวันวาน

ปฏิทินยังเตือนให้จำ บางวันจะมืดมน

บางวันจะสดใส

แสงสว่าง ถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา (พร้อมจะเข้าไปหา)

แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าสว่าง

ฮู้ ฮู ฮู้ ฮู..

ฟ้าเริ่มเป็นใจ ความมืดเบาบางไป

แสงส่องประกาย ยิ้มรับความสว่าง

ดั่งดอกไม้งดงาม ถูกลมพัดปลิวไป

กลายเป็นละอองล่องลอยไป

แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า

อย่าไปคิดวุ่นวาย ปล่อยมันไป

เรื่องของวันวาน

ปฏิทินยังเตือนให้จำ บางวันจะมืดมน

บางวันจะสดใส

แสงสว่าง ถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา (พร้อมจะเข้าไปหา)

แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าสว่าง

อย่าไปคิดวุ่นวาย ปล่อยมันไป

เรื่องของวันวาน

ปฏิทินยังเตือนให้จำ บางวันจะมืดมน

บางวันจะสดใส

แสงสว่าง ถึงแม้จะเลือนลาง

ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่

แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง

ก็พร้อมจะเข้าไปหา (พร้อมจะเข้าไปหา)

แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง

จะขอเดินผ่านความมืดนั้น

เพื่อพบแสงดวงตะวัน

จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าสว่างxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...