เนื้อเพลง ถึงเธอ Crescendo

อยู่ตรงนี้ ยังคงหวังดี ต่อเธอ เรื่อยมา   

ในวันนี้ แม้ไม่มีวันและเวลา  ต่อกัน เหมือนเคย

เธอยังคงงดงามอยู่อย่างนั้น ในที่ ๆ ไม่มีวันเอื้อมถึง

เธอยังคงงดงามอยู่อย่างนั้น ในใจของฉันตลอดไป

* ยังคงเฝ้าคอย…แม้ว่ามันไม่คืนกลับมา

ยังคงเฝ้าคอย…แม้ว่ามันไม่คืนกลับมา (เหมือนอย่างเคย)

( * )

ยังคงเฝ้าคอย…แม้ว่ามันไม่คืนกลับมา…

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...