เนื้อเพลง ตายเปล่า Micro อัลบั้ม สุริยคราส

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม

ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่

มันแล้วแต่เธอจะทำให้เป็นยังไงแล้วแต่ว่าตาย

เพื่อเธอมันคุ้มหรือเปล่าก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียว

ให้ขว้างทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือ

เธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักและรักเรา

ตายได้เลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกัน

ยังงั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่า

ตายเปล่าให้มันได้อะไร

 

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม

ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่

มันแล้วแต่เธอว่าเธอจะจริงแค่ไหนทุ่มเททุ่มใจให้กัน

อย่างนั้นหรือเปล่าก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียว

ให้ขว้างทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือ

เธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักและรักเรา

ตายได้เลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกัน

ยังงั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่า

ตายเปล่าให้มันได้อะไร

 

ตายเพื่อคนที่เรารักและรักเราตายได้เลยไม่เคยหวั่น

แต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกันยังงั้นมันจะมีความหมายอะไร

ก็ตายเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าให้มันได้อะไร

อย่าถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...