เนื้อเพลง เพราะใจมีคำตอบ โซเฟีย สโมสร

ฉันไม่ต้องการจะบังคับใจใคร

ตรงนี้ฉันรู้ใจฉันดี

ฉันไม่แน่ใจว่าเธอคิดแบบไหน

แต่คล้ายว่าเราคิดตรงกัน

ไม่เรียกร้อง ไม่เว้าวอน ก็เพราะใจฉันมีคำตอบ

ไม่สับสน ยังแน่ใจ ว่าหัวใจต้องการเธอเท่านั้น

หยุดอยู่ตรงนี้ หยุดที่ฉันที อย่าไปไหน

หยุดอยู่นี้ หยุดอยู่ที่ฉัน ฉันรอให้เธอหันมา เปิดใจเต็ม

ฉันไม่แน่ใจว่าเธอคิดแบบไหน

บอกฉันให้ชัดดูสักที

อย่าให้ฉันต้องเดาไปเองมากกว่านี้

บอกทีว่าเราคิดตรงกัน

ไม่เรียกร้อง ไม่เว้าวอน ก็เพราะใจฉันมีคำตอบ

ไม่สับสน ยังแน่ใจ ว่าหัวใจต้องการเธอเท่านั้น

หยุดอยู่ตรงนี้ หยุดที่ฉันที อย่าไปไหน

หยุดอยู่นี้ หยุดอยู่ที่ฉัน ฉันรอให้เธอหันมา เปิดใจเต็ม

หยุดอยู่ตรงนี้ หยุดที่ฉันที อย่าไปไหน

หยุดอยู่นี้ หยุดอยู่ที่ฉัน ฉันรอให้เธอหันมา

ฉันรอแค่เธอหันมา ฉันรอแค่เธอหันมา

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...